Zásady ochrany osobních údajů

A https://www.teniszlabdaadogatogep.hu odkazovat na jakoukoli stránku nebo obsah webových stránek nebo zobrazovat webové stránky vložené do "rámu" na jiných obchodních nebo neziskových webových stránkách s písemným souhlasem vlastníka webových stránek. Pokud tak neučiníte, je to zakázáno! Informace, texty, videa a obrázky na těchto stránkách jsou navíc chráněny autorskými právy. Autorská práva a vlastnictví obsahu stránek náleží Provozovateli!

V souladu se zákonem CXII z roku 2011 o právu na informační sebeurčení, svobodě informací a pravidlech ochrany údajů používá poskytovatel služeb údaje (jméno, e-mailová adresa, telefonní číslo) výhradně pro účely přípravy nabídky a nepředává je třetím stranám. Jakýkoli obsah webových stránek chráněný autorskými právy (obrázky, videa, texty, zvuky atd.) a jejich šíření, kopírování, úpravy bez povolení a souhlasu vlastníka jsou zakázány! Jakékoli zneužití bude mít za následek okamžité právní kroky!

Zákon CVIII z roku 2001 - o některých otázkách služeb elektronického obchodu a služeb informační společnosti (Eker. tv.);

Zákon XLVIII z roku 2008 o základních podmínkách a některých omezeních hospodářské reklamy (zákon XLVIII z roku 2008).

 

Účel zpracování údajů

Účelem webových stránek https://www.teniszlabdaadogatogep.hu je propagace produktů.

Účel zpracování osobních údajů při propagaci produktů:

- udržování kontaktu se zákazníky

- identifikace zákazníků, jejich odlišení od ostatních zákazníků

- vypracovává různé statistiky potřebné pro rozvoj svých činností.

- odeslání systémové zprávy v rámci služby

- marketingové dotazy s reklamním obsahem pro účely přímého marketingu.

- průzkum trhu, zasílání individuálních nebo speciálních nabídek, vyřizování stížností.

- zveřejňování obsahu vytvářeného uživateli (komentáře, blogy).

 

Právní základ pro zpracování

Webové stránky https://www.teniszlabdaadogatogep.hu zpracovávají osobní údaje se souhlasem subjektu údajů a za účelem splnění zákonných požadavků. Subjekt údajů dává svůj souhlas s použitím služby, kterou jsou:
navštívit webové stránky, získat informace o produktech, bezplatných službách, blogu nebo jiných příspěvcích.

Za nezletilou osobu mladší 16 let nebo osobu zbavenou způsobilosti k právním úkonům může souhlas udělit zákonný zástupce.

Nezletilá osoba starší 16 let může dát souhlas sama bez souhlasu nebo následného schválení svým zákonným zástupcem.

Obecná ustanovení o zpracovávaných údajích

Za správnost a pravost poskytnutých osobních údajů odpovídá výhradně subjekt údajů.

Za účelem zlepšení služeb webových stránek https://www.teniszlabdaadogatogep.hu a pro statistické účely zaznamenává události konverze a technické údaje návštěvníků.

Individuální prohlášení o ochraně osobních údajů

Údaje o návštěvnících webových stránek

- Právní základ pro zpracování: souhlas subjektu údajů

- Účel zpracování: vytváření statistik založených na komplexní webové analytice pro měření účinnosti marketingových aktivit a zlepšování služeb.

- Rozsah zpracovávaných údajů: datum, čas, IP adresa, navštívené stránky, technologické zázemí uživatele (operační systém, prohlížeč).
Webové stránky používají profesionální nástroj pro statistiku webových stránek Google Analytics. Další informace o tom, jak jsou tyto údaje zpracovávány, naleznete na adrese www.google-analytics.com.

 

Kontakt na webové stránky https://www.teniszlabdaadogatogep.hu

- Právní základ pro zpracování: souhlas subjektu údajů

- Účel zpracování: kontaktování, kontaktování, zasílání informací na vyžádání.

- Rozsah zpracovávaných údajů: e-mailová adresa, jméno, webová adresa uživatele, datum, IP adresa, text zprávy, další údaje poskytnuté zúčastněnou stranou.

- Doba zpracování: do odvolání souhlasu subjektu údajů.